Impregnera ditt betonggolv med BetSil

Du får ett miljövänligt skydd mot slitage som också står emot kemikalier och fukt!

Ett nylagt betonggolv kan på ytan se blankt och hårt ut, men är i själva verket poröst och mycket känsligt för nötning och kemikalier. Risken är stor att ett obehandlat golv skapar betongdamm som kan vara skadligt och miljöfarligt. Behandlar du ditt betonggolv med BetSil så minimerar du risken, BetSil skapar ett betonggolv som är hårt på ytan som står emot slitage och nötning. Ytan släpper inte igenom kemikalier eller oljor som kan påverka golvets armering på lång sikt. Golvet släpper heller inte ifrån sig något betongdamm. BetSil består enbart av miljövänliga och naturliga råvaror och när du använder BetSil behöver du inte vara orolig för din egen hälsa, BetSil innehåller inga flyktiga organiska ämnen. Här finner du mer info kring hur man behandlar olika betonggolv.

Industrigolv

I de tuffaste miljöerna krävs de bästa lösningarna. Betongförsegling AB förseglar industrigolv av betong med en permanent behandling. Målade eller inoljade golv kräver upprepade behandlingar och belastar underhållsbudgeten. Betongförsegling ABs metod och medel är betydligt mer kostnadseffektivt och med bättre funktion än många andra metoder.

Lantbruk och djurstallar

Moderna och effektiva lantbruk strävar efter ett minimalt underhållsbehov. Betonggolv inom lantbruket slits hårt och utsätts ofta för tuffa kemikalier, kontaminering och mycket fukt. Samtidigt ställs det hårda krav på hygien och renlighet. Att behandla och försegla betonggolv med BetSil® i lantbruksmiljöer bidrar till att hålla renligheten på en hög och säker nivå.

Mindre betonggolv

I de tuffaste miljöerna krävs de bästa lösningarna. Betongförsegling AB förseglar industrigolv av betong med en permanent behandling. Målade eller inoljade golv kräver upprepade behandlingar och belastar underhållsbudgeten. Betongförsegling ABs metod och medel är betydligt mer kostnadseffektivt och med bättre funktion än många andra metoder.

Beställ BetSil™ här