Vi är specialister på betongförsegling!

BetSil är ett svensktillverkat miljövänligt medel för dammbindning, impregnering och ytbehandling av betong.
Produkten är testat och godkänt av CBI Betonginstitutet enligt standard SS-EN 1504-2, ytskyddsprodukter för betong.
BetSil har har även nivån ”Rekommenderas” hos Byggvarubedömningen enl BVB-109151.
Hos SundaHus Miljödata har BetSil ”Stort-A”

CBI Betonginstitutet RI.SE

Betsil betongförsegling är certifierat hos CBI Betonginstitutet

BetSil är testad och godkänt av CBI Betonginstitutet RI.SE enligt standard SS-EN 1504-2, ytskyddsprodukter för betong

Byggvarubedömningen

BetSil har har nivån ”Rekommenderas” hos Byggvarubedömningen enl BVB-109151.

Sunda Hus Miljödata

BetSil bedömd hos SundaHus

BetSil har Stort A hos Sunda Hus, vilket vilket är det högsta betyget man kan få.

BASTA

BASTA logga

Här hittar du BetSil hos BASTA, klicka här

Svanenmärkta hus

BetSil är listad i Husproduktportalen hos Svanen och kan användas i Svanenmärkta byggprojekt. Produktlistan är enbart öppen för ”licensinnehavare”.