Dokumentation och faktablad för BetSil

Här finner du faktablad och teknisk dokumentation kring våra produkter i pdf-format.
BetSil Extra läggs på efter att ytan är behandlad med BetSil för att skapa en ytterst hård yta.
Längst ned på varje pdf finns en meny varifrån du kan ladda hem dokumentet.

Lägganvisning

Betonggolv

Lägganvisning

Betonggolv skurmaskin

Lägganvisning

Vertikala ytor