VÅRA PRODUKTER ANVÄNDS FÖR IMPREGNERING AV BETONG, MARKSTEN OCH TAKPANNOR

Ett betonggolv behandlat med BetSil är…

  • Permanent skyddat

  • Fritt från betongdamm

  • Tåligt mot kemikalier

  • Hårt

  • Halkfritt

  • Hygieniskt

  • Lättstädat

  • Antistatiskt

  • Fuktskyddat

Impregnerar du betongen med BetSil så behöver du bara göra det en gång.

BetSil är ett varaktigt och miljövänligt dammbindande medel för att impregnera betonggolv, marksten och takpannor. Behandlar du betong med traditionella dammbindare baserat på t.ex. såpa, olja, vax, paraffin eller rent vattenglas så kommer du att få upprepa behandlingen år efter år.

BetSil Betong 10 liter

10 l räcker till ca 40 m2 betonggolv.
pris 1 495:- (inkl moms o frakt)

BetSil Betong 20 liter

20 l räcker till ca 80 m2 betonggolv.
pris 2 595:- (inkl moms o frakt)

1 000 l

 1 000 l IBC levereras till företag i samband med köp via prisförfrågan

läs mer här

Volymrabatt över 40 liter

Vi ger rabatt vid köp över 40 liter BetSil.
Skicka oss en prisförfrågan.

Perfekt att behandla och skydda marksten med BetSil.

När du lägger BetSil på din marksten så tränger den ned i markstenens porer och reagerar med kalken och kristalliserar sig. Detta skapar en hård och tät yta på markstenen utan att förändra utseendet. Det blir enklare att hålla stenläggningen ren då mossa, alger och gräs får svårare att få fäste. Du minskar också risken för frostsprängningar då vatten inte tar sig in i markstenen.

BetSil Marksten 10 L

10 l räcker till ca 40 m2 marksten.
pris 1 495:- (inkl moms o frakt)

BetSil Marksten

20 l räcker till ca 80 m2 marksten.
pris 2 595:- (inkl moms o frakt)

Skydda takpannor med BetSil Takvård

Med BetSil Takvård tvättar man taket samtidigt som mikrosprickor och porer blir tätade genom att BetSil tränger in i betong- eller tegelpannan där den reagerar och kristalliserar sig. Detta skapar ett glasliknande ämne som sitter permanent inne i takpannan.
På en tät betong- eller tegelpanna så finns det små möjligheter för mossa och alger att få grepp och växa fast. BetSil Takvård är permanent, man behandlar taket en gång, sen är det tätt och befriat från mossa och alger.

BetSil Takvård 10L

10 l räcker till ca 28 m2 tak.
pris 1 495:- (inkl moms o frakt)

BetSil Takvård 20L

20 l räcker till ca 56 m2 tak.
pris 2 595:- (inkl moms o frakt)

VÅRA PRODUKTER ANVÄNDS FÖR IMPREGNERING AV BETONG; MARKSTEN OCH TAKPANNOR

Impregnerar du med BetSil så behöver du bara göra det en gång.

BetSil är ett varaktigt och miljövänligt medel för att impregnera betonggolv, marksten och takpannor. Behandlar du betong med traditionella dammbindare baserat på t.ex. såpa, olja, vax, paraffin eller rent vattenglas så kommer du att få upprepa behandlingen år efter år.

10 l

BetSil 10 liter

10 l räcker till ca 40 m2 betonggolv eller marksten.
pris 1 495:- (inkl moms o frakt)

20 l

BetSil 20 liter

20 l räcker till ca 80 m2 betonggolv.
pris 2 595:- (inkl moms o frakt)

1 000 l

 1 000 l IBC levereras till företag i samband med köp via prisförfrågan

läs mer här

Volymrabatt över 40 liter

Vi ger rabatt vid köp över 40 liter BetSil.
Skicka oss en prisförfrågan.

20 l, vi rekommenderar BetSil Extra till ej offentliga eller publika miljöer då risken finns att det kan bli utfällningar på golvytan. Lägg först ett lager med BetSil, avsluta med ett lager BetSil Extra.
pris 3 095:- (inkl moms o frakt)

Perfekt att behandla och skydda marksten med BetSil.

När du lägger BetSil på din marksten så tränger den ned i markstenens porer och reagerar med kalken och kristalliserar sig. Detta skapar en hård och tät yta på markstenen utan att förändra utseendet. Det blir enklare att hålla stenläggningen ren då mossa, alger och gräs får svårare att få fäste. Du minskar också risken för frostsprängningar då vatten inte tar sig in i markstenen.

10 l

BetSil Marksten 10 L

10 l räcker till ca 40 m2 marksten.
pris 1 495:- (inkl moms o frakt)

20 l

BetSil Marksten

20 l räcker till ca 80 m2 marksten.
pris 2 595:- (inkl moms o frakt)

Skydda takpannor med BetSil Takvård

Med BetSil Takvård tvättar man taket samtidigt som mikrosprickor och porer blir tätade genom att BetSil tränger in i betong- eller tegelpannan där den reagerar och kristalliserar sig. Detta skapar ett glasliknande ämne som sitter permanent inne i takpannan.
På en tät betong- eller tegelpanna så finns det små möjligheter för mossa och alger att få grepp och växa fast. BetSil Takvård är permanent, man behandlar taket en gång, sen är det tätt och befriat från mossa och alger.

10 l

BetSil Takvård 10L

10 l räcker till ca 28 m2 tak.
pris 1 495:- (inkl moms o frakt)

20 l

BetSil Takvård 20L

20 l räcker till ca 56 m2 tak.
pris 2 595:- (inkl moms o frakt)

Det här är en mobilanpassad och bantad version av vår hemsida. Går du in via en dator så får du en bredare och djupare information kring BetSil.